Om foreningen

Foreningen af diplombogholdere blev stiftet på generalforsamlingen d. 19/6 2009 hos Regnskabsskolen.

Som medlem kan enhver optages, som har bestået Diplomeksamen for Bogholdere. Medlemskab er bindende for et år ad gangen. Medlemsskabet løber fra 1. januar i et år til 31.12 samme år. Ved indmeldelse efter 1. juli betales et halvt års kontingent for medlemskabet det indeværende år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.